දිනෙන් දින ඉහල යන නෙක ආකාර ගත් හානිකරයන් හමුවේ ඔබගේ පරිගණකය නිතරම යාවත්කාලීව තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් පියවරකි. Windows සමග මේ සදහා මෘදුකාංගමය සහයක් පැමිනියද එය මූලිකව මෙහෙයුම් පද්ධතියට හා වැදගත්ම වන මෘදුකාංග කිහිපයකට පමනක් සීමා වේ. කාරනා එසේ වන විට හොදම විකල්පය වන්නේ වෙනත් මෘදුකාංගයක් හරහා පරිගණකයේ මෘදුකාංග පරිසරය යාවත්කාලීනව තබාගන්නට අවශ්‍ය සැකසුම් ලබා ගැනීම වේ. මෙම SUMo මෘදුකාංගය මෙහිදී වැදගත් වන්නේ එය portable ආකරයේ එකක් වීම හා නොමිළේ භාවිතා කල හැකි එකක් විමය. එය ස්වංක්‍රීයව යාවත්කාලීන විය යුතු මෘදුකාංග පිලිබදව කටයුතු කරන අතර අවශ්‍ය මෘදුකාංග එම ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව තබා ගැනීමේ හැකියාව Beta සංස්කරන වැනි ගැටලුකාරී සංස්කරන පිලිබදව කල්පනාකාරීව සිටීම වැනි බොහෝ අමතර සහයන්ගෙන්ද සමන්විත වනු ඇත.

http://www.kcsoftwares.com/?sumo