අන්තර්ජාලය තුල දෛනික භාවිතාවන් අතරින් Youtube.com වෙතට ඇත්තේ ඉහලම ස්ථානයකි. පලවන නවතම ගනන වාර්ථා හෙලි කරන්නේ මේ වන විට youtube වෙතට වන දෛනික භාවිතාව පැය බිලියන එකක් ලෙසට සටහන් වන බවකි. මෙම භාවිතාව එම වෙබ් අඩවිය තුලින් මෙන්ම mobile app සමගද දෛනික භාවිතාව සැලකීමේ දී ලැබෙන එකුතුව ලෙසටයි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ. හදාරන්නන් මෙම සක්‍යාව පැහැහිලි කරන්නේ තනි පුදගලයෙක් හැටියට මෙම නැරඹීම සිදුකරන්නේ නම් 100,000 years තරම් දිගුකාලයක් වන බවයි. තවත් ආකාරයකින් සලකන්නේ නම් ඔබ ආලෝකයේ වේගයෙන්  පිටත් වුවහොත් Milky Way වල එක් කෙරවලක සිට අනෙක් කෙරවල දක්වා වන දුරක් යා හැකි බවයි. මෙම භාවිතය ඉහල යාම 2012 statistics වලට අනූව මිලියන 100 යක භාවිතය හා සැසදීමේදී විශාල පිම්මක් ලෙසටයි දැක්වෙන්නේ. අන්තර්ජාල භාවිතාකරන්නන් අතරින් වඩාත්ම පුවත්, ගීත මෙන්ම චිත්‍රපට, වාර්ථා වැඩසටහන් නැරබීමට මෙයින් වන සේවාව වෙතට වන බහුල ඉල්ලීම නිසාම සමහර අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් තම මොබයිල් සේවාවේදී වෙනම දත්ත පැකේජ සපයන්නට බොහෝ විට දැකිය හැකිව තිබේ. Google ආයතනය තම You Tube සෙවාව වෙතට advertising algorithm ආධාරයෙන් කෙටි වෙළඳ දැන්වීම් ගෙන එන්නට පටන්ගෙන ඇති අතර  විශාල ආදායමකට එම පියවර සහය වෙමින් ඇති බවටයි විස්තර වෙමින් පවතින්නේ.