තොරතුරු තාක්ෂණය තවදුරටත් හුදකලා භාවිතාවක් නොවීම සාමාන්‍ය කරුනකි. එය සාමාන්‍ය පුද්ගල ජීවිතයට මෙන්ම සාමානය සමාජ ජීවිතයමතටද තීරනාත්මක බලපෑමක් ගෙනෙත හැකි දෛනික අත්‍යාවශ්‍ය භාවිතාවක් වී ඇති බව පිලිබදව කිසිදු තර්කයක් නැති තරම්ය. විටක බහුලව භාවිතාවන මෙහෙයුම් පද්ධතියක නැතිනම් බ්‍රවුසරයක වන දුර්වලතාවයදී ජාතික මට්ටමේ අනතුරු ඇගවිමක් ගෙනෙන්නට සමහර රජයන්ට සිදු වන්නේ එබැවිනි.
පලවන නවතම පුවතක් විස්තර කරන්නේ Chinese hackers ක්‍රියාකාරකමක් ඔස්සේ එක්සත් ජනපදයේ National Weather Service වෙතට සාර්ථක පිවිසීමක් සිදුව ඇති බවකි. ගෙවී ගිය September සිට සිදුව ඇතිබවට විස්වාස කරන මෙම ක්‍රියාව පිලිබදව පලමු හෙලි දරව්ව මෙම මාසයේ සිදුව ඇති බවටයි විස්තර කෙරෙන්නේ. network server ඔස්සේ ඇරබි ඇතැයි සැලකෙන මෙහිදී පසුව ක්‍රමයෙන් අනෙකුත් පරිගණක කරා පිවිසුම පැතිර ඇති බව විස්තර කෙරෙනවා. නිකුත්ව ඇති වාර්ථාවලින් malicious software පැතිරවීමක් හෝ දත්ත පැහැර ගැනීමක් විස්තර නොකෙරෙන අතර සිදුවීමේ බරපතාල බවක් පිලිබදවද තොරතුරු තවම හෙලි නොවන බවටයි සටහන් වන්නේ. Pubudu Siriwansa