උපාංගය හා භාවිතා කරන්නා අතර වඩාත් ආරක්ශිත බවක් සදහා අනන්‍යතා තහවුරුව වැදගත් ලක්ෂනයකි. පාර්ස්වර්ඩ් නැතිනම් අවසර පද තව දුරටත් වඩාත් ආරක්ශිත බව නොසැලකෙන අතර ක්‍රමයෙන් විකල්ප ක්‍රම දෙසටාවධානය යොමුවීම ඇරබිනි. ද්විත්ව ආරක්ශන ක්‍රමය (2-Step Verification) දැනට භාවිතාවන අනන්‍යතා තහවුරුවේ බහුල භාවිතාවකි. Online ආකාරයට ගිනුමකට ඇතුලු වීම සදහා මෙම ක්‍රමය මේ වන විට බහුලව භාවිතාවන අතර භාවිතාකරන්නාගේ උපාංග ජාලය අතර මෙම ක්‍රම වේදය භාවිතාවීමද දක්නට හැක.
මේ අතර Microsoft ආයතනය පවසන්නේ තම Windows 10 Mobile සදහා පැමිනෙන Anniversary Update සමග Fingerprint සහයද වන බවයි. දැනටමත් Wndows සමග පැමිනෙන  Windows Hello වල දිගුවක් ලෙසට මෙම හැකියාව මොබයිල් සංස්කරනය සදහා එක්වන අතර මේ සදහා අවශ්‍ය වන දෘඩාංග අවශ්‍යතාවයන් වන fingerprint sensor හැකියාව දැනටමත් සමහර WINDOWS PHONE සමග සංයුත්තව පැමිනෙන අතර අනාගතයේ සුලබ අංගයක් වනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට අමතරව windows 10 Mobile සමග Skype Universal app එකද,  Windows 10 උපංග අතර Text  පනිවිඬ හැකියාවද මෙන්ම 84 බිට් මොබයිල් සංස්කරනය පිලිබදවද තොරතුරු හෙලිව පවතිනවා. – Pubudu Siriwansa