ක්‍රමයෙන් Windows 10 වෙතට පැමිනෙන විට මෙහෙයුම් පද්ධතිය වෙතින් ගිලිහෙන අංගයන්ද ඇත. ඒවා අතර කැපී පෙනෙන අංගයක් වන්නේ Windows Media Center මෘදුකාංගයය. පසුගියදා සැන් ප්‍රැන්සිස්කෝ වල පැවති මෙම වසරේ මෘදුකාංග සංවර්ධකයන්ගේ හමුවේදීද මේ මෘදුකාංගය පිලිබදව කිහිදු තොරතුරක් සඳහන් නොවුනු අතර හදාරන්නන් යෝජනා කරන්නේ Windows 8 වල සිට අත්හැර දැමෙමින් ඇති Windows Media Center මීලග මෙහෙයුම් පද්ධති ප්‍රධාන සංස්කරනයෙන්ද ඉවත්විම නිල වශයෙන් ඩ්පෙන්නුම් කෙරෙමින් ඇති බවකි. ඔවුන් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ Xbox One මේ සදහා විකල්පයක්ව ආයතනය සලකමින් සිටිනවා විය හැකි බවකි.