අවිස්සාවේල්ලේ සිට අමිතිරිගල වෙතට දිවෙන මාර්ගයේ තදූව කැළණි වැලි තුරග පිටිය පසුකර මද දුරක් යන විට හමුවන “රජසිංහ රජතුමන්ගේ මිහිදන් කල ස්ථානය” ලෙසට සැලකෙන පැරනි කාලයේ මිහිදන්කිරීමකදී හමුවන ලක්ෂන වලින් හෙබි ස්ථානය ඇත්තෙන්ම රාජ සිංහ රජතුමන්ගේ මදැයි විද්වතුන් හදාරන්නන් විමසන්නට කැමති වනු පෙනේ. ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ පැරනි අලකේශ්වර යුද්ධය නැතිනම්මානියම්ගම පුස්කොලපොත වැනි සටහන් ඇසුරෙන් හැදෑරීමේදී සදහන් වන්නේ රජතුමාගේ දේහර රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව සීතාවකදී සිදුකල බවට සාක්ෂි වන බවයි. ඔවුන් යෝජනා කරන්නේ කන්ද උඩරට පාලකයෙකුව සිටි වීරසුන්දර බන්ඩාර රවටා ගෙනැවිත් මරාදමනු ලැබුවේ මෙහිදී විය හැකි බවකි. ඒ පිලිබදව රාජාවලියේ සඳහන් “ගොලෑබොක්ක” නම් නාමය මෙම ප්‍රදේශය සදහා භාවිතාකර අති බවකි.